ART FOR UKRAINE - KONST FÖR UKRAINA

26 mars 2022
12:00 - 17:00
Terminalen

Ett land under attack betyder inte bara förlorade landområden men också människor på flykt. Vi vill hjälpa de som har blivit av med sitt hem.

För att stödja de utsatta, skänker vi, mångnationella konstnärer i Sverige egna verk som ska auktioneras ut till stöd för Ukrainas befolkning som är drabbade av kriget.

Alla insamlade medel kommer att gå till de lokala organisationer i Ukraina som hjälper människor på plats.

Ingen provision till de deltagande ska utgå.

Lördagen den 26:e mars anordnade vi med stöd och hjälp av Kollektivet Livet konstauktion i Stadsgårds Terminalen. 

Auktion anordnades i samarbete med de ideella konstnärsdrivna initiativen DUO Contradiction och Studio44 samt föreningen ORDFRONT , liberal biståndstiftelse Silc,  den mångkulturella bokaffär Interbok, Slipvillan – kulturhuset på Långholmen och i nära samarbete med utställningsrummet Candyland för att hjälpa de drabbade av kriget i Ukraina.

Projektet sker på initiativ av Ekaterina Sisfontes (ekaterina.sis@gmail.com; +46 736 576036) från DUO Contradiction. Producer Alina Abdullayeva (Motorproduction@gmail.com; +46 729 282 937).
Anastasia Lundqvist står för riktigt ukrainsk Borsjtj – som också kommer att säljas till förmån för de drabbade.

De verk som inte har blivit inropade kommer att förvaltas av ORDFRONT och hängas i deras lokaler med fast pris och sedan ingå i en till konstauktion för Ukraina på Kulturnatten den 23 april 2022

Mottagande organisationer i Ukraina:

Shelter PLUS

that started a process of large-scale evacuation of disabled people. We are confident that Ukraine will win this war but while it is taking place it’s very often impossible for disabled on wheelchairs or with gross mental illnesses to go down to basements and bomb shelters. And the same refers to urgent evacuation, if some place is under mass shooting.
 
Caritas Novyj Razdel help directly the arm forces with medicaments and food supply
 

Mottagande Organisation i Sverige

Ukrainska Institutet som tar hand om asylsökande Ukrainare i Sverige

Ukrainska Institutet i Sverige grundades 2014. Vi är sedan 2015 associerade medlemmar i European Union National Institutes for Culture (EUNIC). Vi delar deras mål att främja europeiska värderingar och bidra till kulturell mångfald inom och utanför EU via samarbeten mellan europeiska kulturella institutioner, samt att stärka den kulturella dialogen och det kulturella utbytet. UI är en opolitisk organisation. Vi tror på kultur som en unik mötesplats och som en demokrati – och förståelsefrämjande plattform.

Till medverkande konstnärer:

All information ska skickas per email till artist@duocontradiction.com : konstnärens namn, teknik, storlek och tillverkningsår samt minst en bild på konstverket och några rader om det så att auktionsförrättaren kan presentera det bra, samt ett medgivande om att verket skänks till förmån av insamlingen och ingen annan ersättning utgår. Om man vill ställa ut objekt ber vi er att begränsa vikten med 5 kilo.

Genom att anmäla sitt intresse går alla konstnärer även med på att bilder på deras verk kan komma att användas i reklamsyfte för auktionen samt att bilder på verken med tillhörande information kommer att finnas med i en katalog avsedd för eventet.

Sista anmälningsdag: – torsdagen den 17 mars kl 24:00. Svaret om verken blivit intagna kommer senast den 20 mars 2022.
Vi kommer att sätta ett startpris vid utropet.

När du skickar din bild medger du att den säljs till förmån för Ukrainas folk och att den används för att marknadsföra auktionen.

Alla verk måste levereras till Stadsgårds Terminalen (f.d. Birka Cruises) senast den 24 mars kl. 19.00 av konstnären själv. Alla verk ska vara klara för upphängning och klart markerade på baksidan med konstnärens namn, teknik, storlek och tillverkningsår.

Till budgivare:

Alla budande personer måste registreras på plats med id-kort och får då ett eget nummer. Samma sak gäller de som vill buda per telefon. De måste registreras och få ett eget nummer i samband med auktionen samt markera det verk de har intresse för. De blir uppringda av telefonister i tid för det markerade objektet.
De inköpta verken ska kunna hämtas ut antigen vid auktionens slut eller under söndagen den 27 mars. Kunder som vill ha de inköpta verk inskickade till sig får betala för paketering och porto. Verk skickas bara inom Sverige.
Registrering: budgivare@duocontradiction.com