Barthélémy Garcia

The Sun is Mirrored Even in a Radiator

18 February – 7  March 2023

Instagramkonto: @varmeelementensforbund

Utställningen The Sun is Mirrored even in a Radiator är en teaser inför bildandet av Värmeelementens Förbund, processen kan följas på förbundets instagram. Ett förbund som kommer ta sig an uppdraget att undersöka vår materiella omgivning och dess påverkan på våra liv. Förbundets symbol, värmeelementet, står för de mest banala materiella ting som tillsammans bildar vår levnadsmiljö.

Konstnären Barthélémy Garcia har bestämt sig för att ändra på relationen med hans publik genom att bilda en förening. Värmeelementens Förbund kommer nämligen enbart att erbjuda konst för sina medlemmar. Hur medlemmarna kommer att interagera med konstnärskapet är fortfarande oklart, men det som är säkert är att de kommer att vara mer inblandade än på vanliga konstutställningar. En inspirationskälla för detta är bland annat jordbrukskooperativ i Frankrike.

Garcias intresse ligger hos materiella ting och det är också det som kommer att fortsätta undersökas i föreningen. Till exempel har urbana miljöer längre livslängd än oss människor. Beslut om vår levnadsmiljö tas i rum som vanligtvis inte betraktas som “politiska” och det materiella har där en avgörande roll. Hur beslutades det vilka värmeelement vi har eller att mobilmaster skulle täcka våra städer? Hur kan ojämlikhetsfrågan lösas utan att ta in materiella ting i beräkningen?

I sin praktik utgår Garcia från tanken om det materiella som någonting i sig betydelsebärande. Han menar att tingen besitter en självständighet i tillvaron som sträcker sig bortom det vi människor tillskriver dem. Han har en konstnärlig kandidat- och masterexamen i fotografi från Akademin Valand och studerade dessförinnan konsthistoria och arkeologi i Aix-en-Provence. Hans verk har visats på Röda Sten Konsthall i Göteborg, Galleri Format i Malmö, och senast på FG2 i Göteborg. 2020 beviljades han Konstnärsnämndens assistentstipendium, tillsammans med Klara Källström och Thobias Fäldt och 2022 var han stipendiat på IASPIS i Stockholm.