Olof Thiel

KAMI Light

29 April – 24 Maj 2023

KAMI light presenterar 2 gestalter ur mitt undermedvetande projicerade på omvärlden och fångade med kameran. Bilderna av gestalterna är bearbetade digitalt för att återskapa känslan som fanns vid fotograferingen.

Som fotografisk konstnär arbetar jag huvudsakligen i den dokumentära genren d.v.s. jag eftersträvar att inte förändra bilden så mycket att den förvrängs och att man då inte längre kan urskilja ursprunget. Istället försöker jag att i bearbetningsskedet förstärka bilden på alla sätt, så att den ursprungliga visionen framträder.

Det undermedvetna sökandet efter en identitet – identitets skapande – har varit närvarande i mitt konst- närliga arbete som fotograf, kompositör av elektronmusik och filmare sedan 80-talet.

Kami (神) är en japansk beteckning för gudarna i Shinto – man kan översätta kami med “gud”, “andeväsen” eller “själ”. Kami kan vara både naturandar, människosjälar, förfädersandar och mer konventionella gudar.

Jag bor och arbetar i Stockholm och har ställt ut separat och i grupp i Sverige och utomlands. Jag har samarbetat med andra konstnärer i gemensamma projekt som t.ex. i performance föreställningar, komponerat elektronmusik, gjort kortfilmer, kurerat utställningar, fotograferat dans men även arkitektur och ljusdesign samt arbetat med grafisk form.