PRZ

Varför tänker jag så här egentligen?

1 – 22 September 2022

Varför tänker jag så här egentligen?

Informationsflödet sköljer dagligen över oss.
En störtflod av reklam, propaganda, politiskt pladder, lögner och bullshit.
Mycket bullshit.
De existensiella frågorna lyser med sin frånvaro.

Why am I thinking like this anyway?

The flow of information washes over us daily. A barrage of advertising, propaganda, political chatter, lies, and bullshit. A lot of bullshit. The existential questions are conspicuous by their absence.