Carolina Hindsjö

The Star

17 December  2022 – 3 January 2023

Vad hände den där morgonen då stjärnan stod högt i skyn?