0175

Mariana Ekner 

Konstnärlig praktik. Jag arbetar multidisciplinärt utifrån varje kontext. Jag arbetar idébaserat och tredimensionellt, med skulpturer, oavsett om de gestaltas i film, betong, papper eller järn. 

Medlem: KRO, SKF, Studio44,Grafiska sällskapet 

Se mer här: Mariana Ekner

Titel: Hurry, we´re going

Teknik: Järn

Mått: Skala 1:1 st. 38 

Tillverkningsår: 2022

Pris: 1 100 SEK