0171

Patrick Miller

verksam i Stockholm
med fokus på porträtt  och landskap 
 

Se mer här: Patrick Miller

Titel:  Pointillismen

Teknik: Fineart  Fotografi

Mått: 60 x 84 cm

Edition: 3/6

Tillverkningsår: 2021

Startpris: 10 000 SEK

Uppskattad pris: 40 000 SEK