0130

Cecilia Enberg

pågående arbete handlar om att se sakers samband. Fascinationen för mönster, både som dekorativa objekt och som återkommande händelser i människors liv, mynnar ut i olika verk och tekniker, där ibland grafik. Enberg är född 1970 Boden och bosatt i Stockholm. Hon har en utbildning i Multimedia (Stockholms Universitet) samt projektstudier i grafik på Kungl. Konsthögskolan. 
Hennes konstnärliga praktik mynnar ut i olika projekt och utställningar både i Sverige och utomlands. Hon är representerad i ett tjugotal landsting och kommuner samt en konstnärlig utsmyckning på Falu lasarett. 2011 tilldelades hon Rubus Articus, Region Norrbottens kulturstipendium. 
 
Verken Hårflätan / Tapet är tryckta på var sin sida av samma papper, monterat i en ram med två glasskivor så att det antingen kan hänga fritt eller mot en vägg där det går att alternera mellan de två motiven.
 

Se mer här: Cecilia Enberg

Titel: Hårflätan

Teknik: Grafik (unikt tryck)

Tillverkningsår: 2018

Mått: 25 x 34 cm inkl ram

Startpris:  1 500 SEK

Uppskattad pris: 4 500 SEK