0098

Mia Malmlöf Hägg

hennes måleri lämnar
stadsmiljön för trädården. Med ettkraftfullt formspråk och med sprakande färger målar hon upp ett paradis.
I mitten hörs porlandet från livets källa – eller finns här ett tvivel som möter besökaren? Vad händer i naturen? Finns det ett hot i det svarta vattnet och har fåglarna tystnat? Hörs de längre? Kanske har människan gått vilse i det romantiska landskapet. I de runda
målningarna från trädgårdens mikrooch makrovärld möter vi den dubbla rörelse av växande och förruttnelse, pånyttfödelse och förstörelse

Se mer här: Mia Malmlöf Hägg

Titel: Fjärilvinga

Teknik: Oljefärg på plexiglas

Tillverkningsår: 2020

Mått: 30 cm/dim

Startpris:  1 000 SEK

Uppskattad pris: 3 000 SEK