0088

Anna Molander

Arbetar främst med skulptur, från lera till brons. Det tredimensionella i sig har ett värde för mig, skulptur blir som ett visuellt ankare. Även själva arbetet är en konkret praktisk situation, som har en lockelse, där jag önskar att utmana mig i mitt uttryck. Arbetar med att utveckla och hitta nya ingångar i mina djurskulpturer. Spegla vår gemensamma relation till vårt livsrum.
Se mer här: Anna Molander

Titel: Morötterna blev fina i år

Teknik: Patinerad brons

Tillverkningsår: 2016

Mått: 7 x 13 x 29 cm
Edition: 2/15

Startpris: 5 500 SEK

Uppskattad pris: 16 500 SEK