0081

Barbro Hedström

Barbro Hedström arbetar framförallt i stål, brons, granit, lera, video, foto och glas. På senare tid alltmer med tusch på papper och duk och på glas med acryl och olja. Hennes teman speglar människans inre och yttre tillstånd och relationen manligt/kvinnligt där den kvinnliga erfarenheten tar en självklar plats. Urkraft – kvinnokraft. En fysisk skulptural närvaro i både två och tre dimensioner.

Se mer här: Barbro Hedström

Titel: Skri

Teknik: Brons

Tillverkningsår: 2022

Mått: 8 x 6 x 4 cm 

Edition: Signerad 1/2

Startpris: 2 000 SEK

Uppskattad pris: 6 000 SEK