0079

Helene Hortlund

Utbildad på Kungliga Konsthögskolan och är baserad i Stockholm. 
Utgångspunkten för detta verk är fotografiskt material, det är bland annat ett träd som med sin placering mellan vägarna i en motorväg är symbolladdad, dels för sin placering och för träd som en ursprungsform som går igen i så många strukturer. Floder, blodomlopp, nervbanor exempelvis. I bilden kan formerna associeras med kontinenter som har förts ihop och skapar ett hjärta och bildar en helhet.
 

Se mer här: Helene Hortlund

Titel: Continent I

Teknik: Digital print

Tillverkningsår: 2018

Mått: 50 x 50 cm

Edition: 3/20

Pris: 2 000 SEK