0045

Gunilla Poignant

Jag arbetar med skulptur, objekt och installation, inför utställningar och med offentliga uppdrag runt om i landet. Mina verk handlar oftast om motsatsförhållanden, där ljus och luft har stor betydelse.. Mitt formspråk har ett ursprung från organiska former. 

Jag arbetar gränsöverskridande i de flesta material. Materialet är en bärande del i processen och tematiken handlar ofta om vår existens i ett oändligt universum. Jag har varit verksam i över 30 år efter utbildning på Konstfackskolan och Konsthögskolan i Stockholm. Under åren har det blivit många utställningar och offentliga uppdrag runt om i landet.

Verket ingår i en serie monotypier som tillkom efter en stipendievistelse på Ingmar Bergman Estate on Fårö 2018

Se mer här: Gunilla Poignant

Titel: Silur X

Teknik: Monotypi

Tillverkningsår: 2019

Mått: 42 x 52cm (ramad)

Startpris:  1 500 SEK

Uppskattad pris: 4 500 SEK