0035

Ida Rödén

(f. 1981, Härnösand) har en BFA vid Umeå Konsthögskola (2009) och en MFA vid California College of the Arts (2011). Sedan 2008 har hon även en master i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Har deltagit i utställningar nationellt och internationellt på ställen som Björkholmen Gallery i Stockholm, Norrlandsoperan i Umeå, Sundsvalls museum, OpenART i Örebro, NordArt i Büdelsdorf, Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn, The FILE Festival i Sao Paolo, Center on Contemporary Art i Seattle, och Southern Exposure likväl som Wattis Institute i San Francisco. Boende och verksam i Stockholm.

Tillsammans med vetenskapsmannen Jonas Falck har konstnären Ida Rödén de senaste tio åren genomfört expeditioner av egendomliga slag. De har ägt rum i en annan tid och verklighet. 

Teckningen är en av många djurstudier som Ida Rödén kan sägas ha återskapat – ett muterat gammafly som Jonas Falck ska ha noterat vid Kultsjön 1774. Det var ett meteoritnedslag vid Kultsjön som föranledde Jonas Falcks resa till Kultsjön och enligt honom kan nedslaget ha bidragit till mutationer hos djur. Detta ska ha varit hans första vetenskapliga resa.

 

http://www.idaroden.com/portfolio/jonas-falck-a-rejected-explorers-observations/

https://www.omkonst.se/19-roden-ida-norra-kvarken.shtml

Se mer här: Ida Rödén

Titel: Jonas Falck – en avvisad upptäcktsresandes iakttagelser: gammafly

Teknik: Tekning, Akvarell

Tillverkningsår: 2020

Mått: 41 x 31 cm

Startpris:  2 500 SEK

Uppskattad pris: 7 500 SEK