0030

Olof  Thiel

Det undermedvetna sökandet efter en identitet  – identitets skapande – har varit närvarande i mitt konstnärliga arbete som fotograf, kompositör av elektronmusik och filmare sedan 80 – talet
Som fotografisk konstnär arbetar jag huvudsakligen i den dokumentära genren d.v.s. jag eftersträvar att inte förändra bilden så mycket att den förvrängs och att man då inte längre kan urskilja ursprunget
Konstverket ingår i utställningen KAPERLAK som jag kommer att ställa ut på Konstakademin nu i höst med vernissage lördagen den 27 augusti
 

Se mer här: Olof  Thiel

Titel: Armar ur serien SJÄLV.

Teknik: Digital Print monterad på kapa.

Tillverkningsår: 2017

Edition: 20 + 5 EA print-on-demand

Mått: 40 x 50 cm

Startpris:  2 000 SEK

Uppskattad pris: 6 000 SEK