0023

Juanma González

Juanma Gonzalez f. 1977 i Madrid och är verksam i Stockholm. 2016 tog han sin masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Hans konstnärliga metod har sin grund i vandringen. På grund av pandemibegränsningar, hittade Juanma ändå en väg ut genom att rita.
Under konstnärens ensamma promenader infinner sig ett slag meditativt tillstånd där tankarna svävar iväg, ett tillstånd han kan återskapa genom att teckna. “Urban Fabric” är en serie verk som alla är spår av konstnärens meditativa vandringar. Urban Fabric, det engelska uttrycket för det mönster av gator och byggnader som utgör en stads struktur, blir här pennans vandring över det vita pappret och linjernas upprepning och
sammanlänkning som skapar ett slags väv.

Se mer här: Juanma González

Titel: Urban Fabric #99

Teknik: Bläck på paper

Tillverkningsår: 2021

Mått: 50 x 50 cm

Pris: 1 500 SEK