0022

Michael Ellburg

Digitalt Collage från arbetet “the Unpermanent Room” Att belysa och skapa debatt kring informationsflöde. Hur vi som människor genom tiden oavbrutet söker nya sanningar för vår överlevnad, hur sanningar erövras och överges, hur sanning läggs till sanning genom tiden, hur vi befinner oss i nu, men alltid ser bakåt och samtidigt längtar in i framtiden, hur vi har att ta ställning till en i princip oändlig mängd information i vår vardag, när vi gör medvetna eller omedvetna val som rör politik, religion, psykologi, filosofi och ekonomi etc…

 Att ur ett oavbrutet flöde av information formulerat genom tiden se hur vi som människor hämtar och sammanställer idématerial, visioner, bilder, illustrationer och texter från faktaböcker, informationsbroschyrer, handböcker, manualer etc. Hur vi som människor sakta men säkert genom tiden och in i nutiden drivs in i en informationsapokalyps, en nutida verklighet som det inte går att skydda sig ifrån, hur vi är överinformerade som individer. Jag sammanställer bilder och texter från vitt skilda ursprungskällor till en tvärinformativ fakta/uppslagsbok för att skapa nya sammanhang och sammanfoga tanketrådar som löper genom tiden med varandra. 

Se mer här: Michael Ellburg

Titel: Nature, “the Unpermanent Room”

Teknik: Collage, digitalt boktryck.

Tillverkningsår: 2013

Mått: 50 x 50 cm

Startpris: 1 500 SEK

Uppskattad pris: 4500 SEK