0020

Johanna Schartau

“Jag är konstnär och arbetar ofta ur en självbiografisk kontext, där min egna historia och bakgrund finns med, men också ur ett bredare allmängiltigt perspektiv. Denna bild är inspirerad från min uppväxt som gymnast och en förlängning av ett gestaltningsuppdrag jag gjorde för Helsingborgs stad under 2020 på en idrottshall. Där är siluetter av barn som hoppar bock, hänger upp och ner och står på händer utskurna i rostfritt stål. Jag vill ta fram leken i barnet, när idrott än inte blivit en tävlan.”

 konstnär ©Johanna Schartau

Se mer här: Johanna Schartau

Titel: Upp och Ner

Teknik: Linoleumtryck på bambu papper

Tillverkningsår: 2020

Edition: 10/25

Mått: 49 x  60 cm

Startpris: 1 500 SEK

Uppskattad pris: 4 500 SEK