0009

Christina Göthesson

är bildkonstnär (MFA Konstfack 1992). Hon arbetar experimentellt med materialitet, olika metoder och tekniker som uttryck, både två och tre dimensionellt.  Christina undersöker olika vägar för kommunikation och iscensätter processer som berör frågor om existens – om identitet, plats och tillhörighet. Egna projekt och olika samarbeten/Exchanges visas framför allt på konstinstitutioner och på konstnärsdrivna plattformar i Sverige och Europa.

Se mer här: Christina Göthesson

Titel: BYK. Låt mig!

Teknik: Foto, Print – collage, papper, text. Monterad på kapa

Edition: 6/10

Storlek: 30 x 42 cm

Startpris: 1 000 SEK

Uppskattad pris: 3 000 SEK