Laetitia tystnad

Laetitia Deschamps Fåhraeus

TYSTNAD, UTKAST TILL 1000 METAMORFOSER

Tystnadens primära mening är att inte tala, och sedan kommer tanken på tystnad som frånvaro av buller. Även om tystnad i första hand motsätter sig tal, kan tystnad ha uttrycksfull användning när det överlämnas till andra att bedöma innebörden av den tysta attityden.

Tystnad är inte tomhet eller ingenting, tvärtom är tystnaden full. Tystnad gör att man kan kontrollera sig själv och censurera sina instinkter. Tystnad konfronterar därför det inre och dess oändliga imaginära möjligheter.

I själva verket finns det inget som heter absolut tystnad
och en tystnad är bara ett förråd för något outsagt. Tystnad ifrågasätter begreppet tolkning.

Betraktaren av tysta bilder kan alltid hitta sin egen vision eller illusion.

Ett fönster är öppet för inre och spontana utkast: om friheten att förbli tyst genom att formulera konturer och osäkra former, om oklarheten i figurationen av det som ges att se.

Kan bilder vara tysta för att de är mångsidiga, eller kan deras tystnad förmedla mycket mer mening?

Biografi

Laetitia Deschamps Fåhraeus är en fransk konstnär som bor och arbetar i Stockholm sedan 2019

Hon skapar främst antropomorfa bilder av hybrid- och primitiva organismer i scener från vilka betraktaren kan konstruera sin egen vision av berättelsen.

Syftet med hennes arbete är att ifrågasätta det grafiska / bildmässiga tillståndet i hennes verk genom att föra in
både spontanitet och kontroll och ifrågasätta begreppet tolkning. Laëtitias konstnärlig produktion omfattar utöver hennes måleri även installationer i Frankrike och Sverige.